Vai dzīvē ir kaut kas vairāk – kaut kas nozīmīgāks par šo brīdi?